maandag 2 maart 2020

scrub maken !

In het kader van de lessen techniek maakten wij onze eigen biologische scrub !
We werkten enkel met natuurlijke en huidvriendelijke producten en ja hoor .... onze handjes waren streelzacht !!

Rots en Water : assertiviteitstraining


Samen met juf Martine en juf Ona trokken we een zestal weken naar de sporthal om te werken aan onze sociale vaardigheden en om een beetje assertiever te worden.
Deze training heet : Rots en Water.
Hieronder eerst wat sfeerbeeldjes en helemaal onderaan een beetje meer uitleg.
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.
Breed pedagogisch perspectief
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.
Psychofysieke methodiek
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.
Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

woensdag 11 december 2019

Op bezoek ingravin het kasteel van Hemsrode !Tijdens ons bezoek bij de gravin, kregen we niet alleen een stukje geschiedenis over het vroegere kasteel te horen en hoe het jammer genoeg verdween. De gravin leerde ons ook wat etiquette bij; zo mochten de meisjes altijd eerst voorgaan van de ene ruimte naar de andere. (Tot groot ongenoegen van sommige jongens, terwijl anderen plezier hadden in het hoffelijk zijn.)
Nadat het kasteel afbrandde, werden de stallingen omgebouwd tot woning. Hier vonden we nog enkele stukken terug van vroeger. 
De uitleg over de wapenschilden vonden de leerlingen zeer boeiend. Dat iedereen een wapenschild mocht hebben, wisten we niet. Dit was alvast de aanleiding tot het ontwerpen van een eigen schild met spreuk. 
Naar Het Lijsternest !


Het Lijsternest

Met onze klas mochten we de magie van het Lijsternest waarnemen. 
Dit is het nestje van Stijn Streuvels, of Frank Lateur, dat deze beroemde schrijver bouwde voor zijn gezin. 
De woning was een nest voor Frank, zijn vrouw en zijn drie kinderen midden in het groen, verscholen tussen bomen net als een nest. Zijn gezin, net als de natuur, kunst, muziek, fotografie, reizen en uiteraard literatuur waren voor hem zeer belangrijk. 
Tijdens onze verkenning in het huis met de tablets, werden we met Prutske, zijn jongste dochter Dina rondgeleid in het huis en mochten we zelf op ontdekking. 
We zagen zijn reispassen, zijn bureau met prachtig uitzicht op de omgeving en natuur waarop hij zich inspireerde voor zijn werken, we zagen vele kunstwerken, boeken en nog veel meer,... 
We konden voor even terugkeren in de tijd van onze overgrootouders. 
Mama's, papa's, tantes, nonkels, grootouders, bereid jullie al maar voor. Want vanaf april willen vele leerlingen het huisje nog eens bezoeken en u als een echte gids rondleiden. 

Naar het gemeentehuis ! 

Op visite bij de burgemeester

Het hoogtepunt van het verkennen van onze gemeente Groot Anzegem, was het bezoek aan het gemeentehuis en onze burgemeester. 
We werden onthaald in de raadzaal, waar de burgemeester, schepenen en raadsleden vergaderen en huwelijken plaatsvinden. We leerden heel wat over de werking van een gemeente en ontdekten dat wij als kind ook zelf voorstellen kunnen indienen voor de gemeenteraad. 
Daarna mochten we naar het bureel van de burgemeester, waar  onze burgemeester Gino Devogelaere ons hartelijk verwelkomde en onze vele vragen met enthousiasme beantwoordde. We onthouden vooral dat het werk als burgemeester vooral fijn is voor onze burgemeester, omdat hij op die manier vele mensen kan helpen. Zijn grote voorbeeld is zijn voorganger Claude Vanmarcke. Svea mocht voor een keertje de eerste vrouwelijke burgemeester zijn en in zijn stoel plaatsnemen met zijn burgemeesterssjerp. Sommigen begonnen al te dromen over een carrière als burgemeester. 
Worden de kinderen van Anzegem binnenkort uitgenodigd op de nieuwe site Escolys, waarnaar de verschillende diensten binnenkort verhuizen? Als het van de burgemeester afhangt, alvast wel... We kijken er dan ook stiekem naar uit. 
Tenslotte kregen we heel wat uitleg over de verschillende diensten in de gemeente bij de dienst burgerzaken. Daar konden we lezen in het oudste register van Anzegem. Enkel Juliette kon hier een beetje in lezen, omdat het in het Frans is. Over Matteo kon die mevrouw heel wat vertellen, ze had natuurlijk haar pc geraadpleegd, want alle info over de burgers van Anzegem wordt nu digitaal opgeslagen. 
Wat een leuk en boeiend bezoek..
Boekenbeurs !